KursKultur 2.0

KursKultur 2.0

Interreg-projektet KursKultur 2.0 er grænselandets kulturprojekt med regionale og tværregionale partnere. KursKultur 2.0 fremmer den interkulturelle, dansk-tyske forståelse i hele Interreg-programregionen for alle borgere.

For at opnå målene er der bl.a. etableret forskellige støttepuljer: 

Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse og en forankring af det dansk-tyske samarbejde blandt borgerne.

Transportpuljen støtter det aktive samarbejde og mødet mellem danske og tyske børn og unge til og med 26 år og udflugter til nabolandet. Skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner, der arbejder med børn og unge kan søge om støtte til transport, entré, honorarer og overnatning.

Strakspuljen fremmer små dansk-tyske projekter, netværksdannelsen og udviklingen af nye projektideer, hvis disse støtter det grænseoverskridende samarbejde og giver indsigt i nabolandets levevis og kultur. 

Sprogpuljen støtter projekter, der bidrager til at forbedre nabosprogundervisningen for børn, unge og voksne i den tysk-danske grænseregion.

Støttehenvisning

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på http://www.interreg5a.eu/

Yderligere informationer: https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/sprogpulje/


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

kontaktformular