Undervisningsmateriale for 3. klasse til gymnasiet udarbejdet af Alexandra Piel

... læs mere

Oplev Idas hverdag i 17 youtube-film og lær tysk samtidig

... læs mere

Forum til udveksling af undervisningsmaterialer

... læs mere

Hjemmeside med små video-historier med undertekster til styrkelse af...

... læs mere

Få dagligt nyt materiale om tysk som fremmedsprog via denne portal 

... læs mere

Internet-platform med opgaver, som tager udgangspunkt i aktuelle tyske emner. 

... læs mere

Portal med mange interaktive øvelser og aktuelle emner

... læs mere

Aktuelle faglige emner i børnehøjde.

... læs mere