De gode links

De gode links

Her har vi samlet links, der kan give inspiration til nabosprogsundervisningen. Vi udvider løbende med nye links og hører gerne fra dig, hvis du har kendskab til andre relevante links.

Tysklærerforeningen for Grundskolen: Hjemmeside og Facebookside med tips, links og materiale om relevante og aktuelle emner i Tyskland. 

Tysklærerforeningen for Gymnasiet og HF: Facebookside med info om arrangementer og aktuelle relevante informationer for tysklærere i Danmark 

Oplev Sydslesvig: Facebookside med tips til oplevelser, små videoer, historier mv. om Sydslesvig, som kan inddrages i nabosprogsundervisningen. 

Deutschlehrer-Info: Gratis nyhedsbrev af Goethe-Instituttet om at lære og undervise i tysk, som udkommer hver måned. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Faglig sparring for tysklærere: Facebook-gruppe for tysklærere med mulighed for idéudveksling og -udvikling, deling af dokumenter og forløb mv. 


De gode links - Gute Links