0002 På scenen med Hanna og Mikkel. Ved søen

0002 På scenen med Hanna og Mikkel. Ved søen

I dette hæfte tager Hanna og Mikkel børnene med på teaterscenen, hvor de inviterer dem til et teaterstykke. Stykket handler om en frø, og det viser, hvordan frøen lever i vores natur, og hvordan den udvikler sig; hvilke farer den er udsat for, men også hvilke fantasiverdener der kan være knyttet til den. Denne gang kan børnene selv smutte ind i Hanna og Mikkels roller, opleve deres eventyr og tale på deres sprog.

Hovedemnerne i hæftet er teater og natur. Målet er at få børnene til at interessere sig for både deres nabosprog og for naturen i deres nærmiljø. Hæftet skal formidle viden, inspirere og indeholder værktøjer til fælles dansk-tyske aktiviteter: teaterstykket kan spilles for - eller med hinanden i forbindelse med et dansk-tysk partnermøde.

Dette hæfte er en drejebog til en teaterforestilling, som kan anvendes i børnehaver eller i indskolingen. Teaterstykket indeholder 10 scener med enkle dialoger på dansk og/eller tysk, bevægelseslege og sange. Bagest i hæftet bliver der givet eksempler på, hvordan man kan lave scenografien, og hvilke rekvisitter man kan bruge. Endelig er der også en vejledning med yderligere tips og ideer til teaterstykket og Kamishibai-fortællekortene, der også hører til materialet. Her finder man endvidere nyttige informationer om, hvordan man kan anvende begge nabosprog, dansk og tysk, praktiske overvejelser om, hvordan det kan anvendes både i børnehaver og skoler men også til partnermøder på begge sider af grænsen.

Det nævnte Kamishibai-fortælleteater er et selvstændigt materiale i forbindelse med hæftet. Det indeholder scenebilleder og en historie, der kan læses højt eller genfortælles mundtligt. Indholdsmæssigt lægger historien sig tæt op ad teaterstykket. Scenebillederne egner sig perfekt til at blive sat ind i en Kamishibai-teaterramme, men kan også anvendes uden denne.


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

kontaktformular