08 Mit Deutsch kommt man weiter (lærerhåndbog)

08 Mit Deutsch kommt man weiter (lærerhåndbog)

Undervisningsmaterialet Mit Deutsch kommt man weiter indeholder øvelser i udvalgte aspekter af dansk-tysk virksomhedskommunikation. Materialet, som består af et øvelseshæfte og en lærerhåndbog, er målrettet mod undervisning som et emneforløb i tysk på gymnasialt niveau på STX og HHX i Danmark. Med udgangspunkt i læreplanerne for tysk fortsættersprog (LINK: læreplaner) vil eleverne både arbejde opgavebaseret (CLIL) med sprog i funktionelle sammenhænge og tilegne sig viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Tyskland.

Lærerhåndbogen indeholder en opdeling af øvelseshæftet i 20 moduler à 90 minutter. Til hvert modul hører en detaljeret beskrivelse af læringsmål, tidsforbrug undervisnings- og øvelsesformer samt angivelse af yderligere online-materialer til fordybelse af emnerne i øvelseshæftet. Lærerhåndbogen indeholder desuden eksempler på mulige eksamenstekster til mundtlig eksamen. 

Øvelseshæfte for elever: her


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

kontaktformular