04c Den perfekte familie - hvad er den egentlig (Sek. 1)

04c Den perfekte familie - hvad er den egentlig (Sek. 1)

Strukturen til beskrivelsen af de gengivne tematiske undervisningsforløb er udarbejdet af Ivy York Möller-Christensen efter principperne i den tilhørende grundbog Praktisk dansk dogme-didaktik. En litteratur- og mediedidaktisk vejledning til udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb. De respektive tematiske undervisningsforløb er udarbejdet af Johanna Gregersen og Elizabeth Jessen, studerende på danskstudiet på Europa-Universität Flensburg.
I forløbet sættes der fokus på forskellige familietyper såsom skilsmissefamilier og familier med "regnbuebørn". Eleverne skal arbejde med at løse konflikter og lære, at nogle af konfliktløsningerne også kan bruges i klassen. Der bliver især lagt vægt på at få eleverne til at arbejde med det danske sprog på en kreativ måde igennem inddragelse af billeder, musik- og filmklip, en billedbog og forskellige øvelser.


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

kontaktformular