04b Det er fedt at være forskellig! (Grundskole)

04b Det er fedt at være forskellig! (Grundskole)

Strukturen til beskrivelsen af de gengivne tematiske undervisningsforløb er udarbejdet af Ivy York Möller-Christensen efter principperne i den tilhørende grundbog Praktisk dansk dogme-didaktik. En litteratur- og mediedidaktisk vejledning til udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb. De respektive tematiske undervisningsforløb er udarbejdet af Jule Rathmann, Linn von Heyer og Gina Steinbock, studerende på danskstudiet på Europa-Universität Flensburg.
Ved hjælp af sokkedukken Anders Anderledes samt sang, tekst, arbejdsark og billedbog lærer eleverne forskellighedens facetter og vigtigheden af en gensidig tolerance at kende. Dukken fungerer som kontaktperson for eleverne, når der fx. opstår spørgsmål. Da der i en klasse altid er faglige niveauforskelle, giver undervisningsforløbet mulighed for differentiering. Differentiering består for det meste af op- eller nedskalering af de stillede opgaver og giver på den måde mulighed for en fleksibel håndtering af forløbet.


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

kontaktformular