05 Erik und die Wikinger

05 Erik und die Wikinger

Indhold

"Erik und die Wikinger" er et undervisningsmateriale, som giver lærerne en god ramme for et tværfagligt samarbejde mellem fagene tysk og historie. Materialet beskæftiger sig med vikingetiden og tager udgangspunkt i emnet "Handel i Hedeby". Formålet med undervisningsmaterialet er, at eleverne oplever en temamæssig sammenhæng mellem fagene tysk og historie og udvikler deres kompetencer på tværs af fagene. I forhold til tyskfaget sigter materialet mod, at eleverne udvider deres tyske ordforråd samt at de udvikler deres receptive og produktive sprogfærdigheder. Undervisningen i historiefaget tager udgangspunkt i kilder, både skriftlige og arkæologiske fund og vil give eleverne viden om vikingernes samfund, religion, hverdag og handel. Arbejdet med dette materiale vil passende kunne afsluttes med en ekskursion til vikingemuseet Haithabu syd for Schleswig.

Aldersgruppe

4. og 5. klasse


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

kontaktformular