03 Ud med sproget

03 Ud med sproget

Isbryder-øvelser til dansk-tyske elevmøder

Isbryder-øvelser til dansk-tyske elevmøder. Lærervejledningen skal lette lærernes arbejde med at forberede og gennemføre dansk-tyske elevmøder og understøtte, at eleverne hurtigt tør op og snakker med hinanden. Hæftet beskriver isbryder-øvelser til forskellige kontekster og klassetrin. På sigt skal materialet bidrage til at styrke lærernes nabosprogsdidaktiske kompetencer til at planlægge og gennemføre grænseoverskridende dansk-tyske elevmøder. 

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem UC Syddanmark og Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein og er blevet støttet af Interreg projekt KursKultur.

Pris

Materialet er gratis og kan rekvireres i trykt form hos Region Sønderjylland-Schleswig

Aldersgruppe

3.-13. klassetrin

Arbejdsform

Øvelser og lege

Forventet tidsforbrug

kan tilpasses den enkelte institution


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

Filer til download
kontaktformular