Der indledes med en gennemgang af baggrunden for "den store krig".

... læs mere

Der fortælles om krigs hverdagen i 1864.

... læs mere

Med udgangspunkt i museets (gamle) model over Dybbøl Banke fortælles om den...

... læs mere

Stilleben-udstillingen på Flensburger Museumsberg bliver undersøgt nøje....

... læs mere

Som optakt til forløbet gives der en kort orientering om baggrunden, forløbet og...

... læs mere

Forløbet foregår i udstillingen om de tre krigsår 1848-1850.

... læs mere
  • 1