Efter en 45 min. rundvisning omkring emnerne geologi, fossiler, tid og fordeling...

... læs mere

Med udgangspunkt i medbragte sten gennemgås det geologiske kredsløb og...

... læs mere

Under rundvisningen i museets udstilling gennemgår vi hvalernes skelet og der...

... læs mere
  • 1