3 Konference Nabosprog – sprognaboer

3 Konference Nabosprog – sprognaboer

Konferencen fokuserede på nabosprogene i Tysklands grænseregioner ud fra sproglige, sprogpolitiske og uddannelsesmæssige perspektiver. Konferencen lagde op til udveksling og diskussion om de forskellige nabosprogskonstellationer i forskning og praksis, især i forhold til skoleuddannelse, med oplæg der præsenterede rammebetingelser, initiativer og forskningsperspektiver, og workshops der gav et indblik i aktuelle praksisser og projekter. 


Konferencen arrangeres af Institut for Nordiske Studier, Frisisk og Almen Sprogvidenskab ved Kiels Universitet, som er netværkspartner i projektet KursKultur 2.0.


Konferencen afholdes online via Zoom den 3. og 4. september 2021 (fredag/lørdag).


Nærmere oplysninger samt tilmelding:  https://nachbarsprachen-sprachnachbarn.de/dansk/ 
 


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

kontaktformular