3 TIDLIGT MØDE MED NABOSPROGET - KONFERENCE

3 TIDLIGT MØDE MED NABOSPROGET - KONFERENCE

Konferencen blev gennemført for medarbejdere i danske og tyske dagtilbud. Den havde til formål at styrke arbejdet med nabosprogene tysk og dansk i dagligdagen. Konferencen bød bl.a. på oplæg med inspiration til at bringe kultur og nabosprogene i spil i praksis. Der blev også præsenteret nye sproglige materialer, herunder et teaterhæfte ”På scenen med Hanna og Mikkel”, som skal inspirere til at gennemføre et teaterstykke med børn, hvor de kommer til at bruge nabosproget. Til teaterhæftet er der tilhørende billedkort til et fortælleteater (Kamishibai). Konferencen bød derudover på spændende workshops og materialestande samt på mulighed for at komme i kontakt med andre danske og tyske daginstitutioner. Konferencen fand sted som del af Kurskultur 2.0-projektet og i samarbejde med netværkspartnerne ADS Grenzfriedensbund e.V. og kultKIT.

Materiale til workshoppen „Musik, Leg og bevægelse – Et inspirationsmateriale med fokus på de 1-4-årige“ findes kun i fysisk form og kan bestilles her: kulturregion(at)region.dk

 

KursKultur 2.0 støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

 

 


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.