Sprogprojekter søges

Sprogprojekter søges

I Interreg-projektet KursKultur 2.0 kan der igen søges om midler til at udvikle undervisningsmaterialer, undervisningsforløb eller didaktiske koncepter til dansk og tysk som nabosprog. Sprogprojekterne skal bidrage til at forbedre nabosprogsundervisningen for børn, unge og voksne og styrke deres motivation til at lære nabosproget.

Ansøgningsfrist: 13.08.2021

Kontakt: Anja Peist kulturregion(at)region.dk

Yderligere informationer om sprogpuljen: her


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

kontaktformular