05 temahæfte: Nydambåden

05 temahæfte: Nydambåden

Museumspartnerne Museumsinsel Schloss Gottorf og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot indeholder et læringsforløb, hvor dialog mellem danske og tyske skoleelever, forståelse og styrkelse af sprogkundskaber er vigtige elementer. Undervisningsforløbet "Nydambåden - dansk, tysk eller fælles kulturarv?" er med til at give et indblik i historien om Nydambåden og inspiration til, hvordan man gennem forløbet og besøget på de to museer kan arbejde med aspekter omkring brugen af den imponerede båd. Hæftet beskriver, hvordan man kommer til at arbejde under forløbet, og som afslutning er der forslag til, hvordan man kan arbejde videre med emnet, når man er tilbage i klassen. 

Forløbet, opgaver og diskussionerne er tilrettelagt, så de passer til elever fra 8. klassetrin frem til 3. gymnasietrin.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

På museet arbejder grupperne med udstillingen "Fejder om fortiden". Den omhandler betragtninger over, hvordan oltiden er blevet brugt i kampen om, hvorvidt Slesvig er dansk eller tysk. Her lærer eleverne at arbejde med historiske scenarier og vurdere deres budskab. 

Museumsinsel Schloss Gottorf

Mens der i forløbets første del skabes en bred tilgang til emnet "oltidens betydning for nutidens grænseland", ligger fokus på Schloss Gottorf på selve Nydambåden. Eleverne arbejder fortsat i deres grupper fra dagen i Sønderborg. på Schloss Gottorf vil elevernes fokus ligge på selve Nydambåden, som en tidligere konkret omkæmpet genstand fra fortiden. I Schleswig tager de så selv stilling til Nydambådens placering og betydning, samt vurderer, hvorvidt deres egen og de andres holdning kan være eksemplarisk for en mulig konflikt.

Nydambåden

Fundet af flere store fartøjer i Nydam Mose i årene fra 1859 til 1863 blev defineret som betydelige moseofre fra yngre germansk jernalder. Yngre germansk jernalder strækker sig over en periode på omkring 400 år, fra 400 e.Kr. til 800 e.Kr. Den deles som regel op i to afsnit: ældre germansk jernalder (400-550 e.Kr.) og yngre germansk jernalder (550-800 e.Kr.). Nydambåden er lidt over 23,5 m lang og bygget af egetræ. Hvis man regner med, at båden kunne bruges i 30-40 år, er ofringen nok foregået mellem 340-360 e.Kr. Da skibet var seldygtigt, har det vejet omkring 5,2 ton og kunne bære en stor last i form af mennesker. våben og udstyr. Der var plads til, at 30 mand ad gangen kunne ro båden. Ud over roerne var der plads til omkring 15 mand. Nydambåden har siden 1948 været udstillet på Museumsinsel Schloss Gottorf. 


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

kontaktformular