00a i et grænseland - Sameksistens i grænselandet

00a i et grænseland - Sameksistens i grænselandet

Målet med undervisningsmaterialet "I et grænseland" i dette hæfte er at skabe et oplysnings- og undervisningsmateriale, hvor eleverne kan se sig selv og deres egen historie i den store historie og dermed både kan relatere sig til de historiske og politiske begivenheder og samtidig aktivt reflektere over deres egen identitet og opfattelse af kulturmødet i grænseregionen.

Hæftet og det tilknyttede internetsite <link www.ietgraenseland.dk - external-link-new-window "Opens internal link in current window">ietgraenseland</link> flugter med læreplanerne for ungdomsuddannelserne i Danmark. Det klare fokus er fortællingen om og undersøgelsen af samspillet mellem mennesker, kultur og samfund gennem tiderne. Materialet åbner dermed for de brydningsflader, der også eksisterer i grænseregionens kulturmøder. Materialet skal give de unge mulighed for på en inspirerende måde at blive ført rundt i grænselandets historie og arbejde med de socio-kulturelle forandringsprocesser. Dermed er materialet med til at udfordre de unge både i form og indhold.

Siden er bygget op omkring fire overordnede temaer:

  • Identitet og fællesskab
  • Lokal og global
  • Stat og grænse
  • Kultur og medborgerskab

Under hvert tema er der en række forskellige indgange og emner, som på forskellig vis og med forskellige faglige tilgange folder temaerne ud både i forhold til de lange linjer i dybden. Det handler om at give eleverne interessante udfordringer og vække deres nysgerrighed, samtidig med at indholdet lever op til læreplanernes krav.


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.