04 Temahæfte: Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018

04 Temahæfte: Forske i genstande. En tidsrejse fra 1400 til 2018

Dette temahæfte fra partnerne Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder og Museumsberg Flensburg indeholder et læringsforløb om udforskningen af udvalgte museumsgenstande.

Hæftet henvender sig til 7.-10. klassetrin. Eleverne skal tilegne sig viden om genstandenes oprindelse og funktion og skal derefter sætte dem i perspektiv med nutiden. I begge museer bliver eleverne gjort bekendte med videnskabelig forskning og kildearbejde og lærer, at hver museumsgenstand fortæller sin helt egen historie. I den efterfølgende praksisdel gælder det om at anvende den nyerhvervede viden og erfaringerne med genstanden. Her udvikler eleverne i et kreativt, praktisk forløb nye genstande eller egne statements.

Hæftet indeholder forslag til og eksempler på, hvordan en tidsrejse fra middelalderen til dette århundrede kan se ud. Derudover indeholder hæftet baggrundstekster om emner, som bliver behandlet på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder og på Museumsberg Flensburg, samt forslag til yderligere læsning. 

Kulturhistorie Tønder

Kulturhistorie Tønder er et af tre museer i Tønder. Foruden den kulturhistoriske del findes der også Tønder Kunstmuseem og Vandtårnet med en udstilling af møbler fremstillet af møbelarkitektens Hans J. Wegner, som var født i Tønder. Kulturhistorie Tønder består af en broget bygningsmasse med mange forskellige udstillinger. I den nordlige del af porthuset fortælles om egnens renæssanceslotte Trøjborg og Grøngård samt om boligkulturen i 15-1600-tallet i form af kister, skabe og sandstensrelieffer fra Tønder Slot.

Museumsberg Flensburg

Museumsberg Flensburg med sine samlinger er identitetsskabende. Museet, der er beliggende centralt i Region Sønderjylland-Schleswig, har siden oprettelsen i 1876 beskæftiget sig med det tidligere hertugdømme Slesvigs kunst- og kulturhistorie. Omdrejningspunktet i museets arbejde er unikke kunstværker og vidnesbyrd om kulturen fra middelalderen frem til i dag. Som noget helt centralt i samlingen står de originale bondestuer og den historiske møbelsamling, der med sine mere end 900 eksemplarer hører til den mest omfattende af sin art i hele Tyskland. Den betydende samling af slesvigholstensk kunst fra det 19.-21. århundrede skal også fremhæves.


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.