2 Dansk-tysk Lærerkonference 11.11.2021

2 Dansk-tysk Lærerkonference 11.11.2021

Dette års konference med titlen ”Nabosprog 360°/Nachbarsprachen 360°” ser på, hvordan nabosprogene dansk og tysk har det i skolen og samfundet. Deltagerne vil blive inspireret til selv at reflektere over egen sprogundervisning og den generelle italesættelse af målsprogets værdi. Ud over en samtalerunde med inspirationsoplæg som indledning til konferencen vil der være workshops, hvor deltagerne får konkret inspiration til deres egen undervisningspraksis. Her vil det være muligt at dykke ned i spændende områder som ”Sprog i naturen”, ”Sprog og fortællinger”, ”Sprog for de yngre” og ”Sprogundervisning i det virtuelle rum”

Konferencen gennemføres i samarbejde mellem Region Sønderjylland-Schleswig, UCSyd Haderslev, Grenzgenial.dk og Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH).

Tilmelding: her

Frist for tilmelding er den 1.11.2021.


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.

Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Lyren 1
6330 Padborg

t +4574670501

ekulturregion(at)region.dk
wwww.region.dk

t +4574670501

kontaktformular