2 Dansk-tysk Lærerkonference 11.11.2021

2 Dansk-tysk Lærerkonference 11.11.2021

Dette års konference med titlen ”Nabosprog 360°/Nachbarsprachen 360°” så på, hvordan nabosprogene dansk og tysk har det i skolen og samfundet. Deltagerne vil blive inspireret til selv at reflektere over egen sprogundervisning og den generelle italesættelse af målsprogets værdi. Ud over en samtalerunde med inspirationsoplæg som indledning til konferencen var der workshops, hvor deltagerne får konkret inspiration til deres egen undervisningspraksis. Her var det muligt at dykke ned i spændende områder som ”Sprog i naturen”, ”Sprog og fortællinger”, ”Sprog for de yngre” og ”Sprogundervisning i det virtuelle rum”

Konferencen gennemføres i samarbejde mellem Region Sønderjylland-Schleswig, UCSyd Haderslev, Grenzgenial.dk og Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH).

Dagens præsentationer ligger på højre side og kan downloades.

Link til workshop nr. 3: Sans sproget


Region Sønderjylland-Schleswig: Regionskontor og Infocenter

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt i 1997 af tyske og danske partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen. Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste del af Tyskland og den sydligste del af Danmark og udgør dermed porten mellem Nord- og centraleuropa. Her bor omkring 700.000 indbyggere - 450.000 på den tyske side og 250.000 på den danske side.