Kulturakademi » Om Kulturakademi

Om Kulturakademi

Kulturakademi er en grænseoverskridende læringsplatform for skoler og dagtilbud med undervisningstilbud og-materialer om kultur og sprog i Region Sønderjylland-Schleswig. Fokus for Kulturakademi er samarbejdet mellem skoler og museer i det dansk-tyske grænseland. På hjemmesiden har vi desuden samlet materiale, der kan understøtte nabosprogsundervisningen i dansk og tysk.

Når du klikker på ”Kultur” får du vist undervisningstilbud fra museer og kulturinstitutioner nord og syd for grænsen. 

Ved at gå ind på ”Sprog” kan du søge blandt materialer og aktiviteter, som skal motivere til at lære nabosproget.

I regi af Kulturakademi udforsker museer og skoler sammen Region Sønderjylland-Schleswigs kulturarv. 18 museer og 72 skoleklasser deltager i Kulturakademi ets forløb. Et dansk og et tysk museum udarbejder et fælles læringsforløb, hvorefter danske og tyske lærere og deres skoleklasser afprøver forløbet og videreudvikler det sammen med museumspædagoger. Igennem samarbejdet produceres undervisningsmaterialer, som skoleklasser kan bruge til forberedelse af museumsbesøg i hjem- eller i nabolandet. 

Læringsforløbene ledsages af et forskningsprojekt ved UC Syddanmark og Europa-Universität Flensburg, som skal undersøge, hvordan møder mellem danske og tyske elever bedst skal tilrettelægges. Kulturakademi har endvidere til formål at lærere, pædagoger og studerende gennem kurser under Kulturakademi får indsigt i specifikke emner, hvor læringseffekten opnår en ekstra dimension, når emnet behandles i et grænseoverskridende perspektiv.

Kulturakademi er et delprojekt under Interreg-projektet KursKultur.

Download flyeren om Kulturakademi her.

Kontakt: kulturregion(at)region.dk