Kulturakademi » Kontaktforum

Kontaktforum

06. september 2019

Lyreskovskolen i Padborg søger tyske partnerklasser til besøg af Dybbøl Mølle og Danevirke Museum

Lyreskovskolen vil gerne besøge Dybbøl Mølle og Danevirke Museum og søger dertil tyske partnerklasser, de kan tage afsted sammen med. Datoer er endnu ikke fastlagt, men vil formentlig ligge i forår 2020:

3x 8. klasser: 80 elever. 

Ansvarlig for denne annonce: Angela Jensen fra Padborg, ajen(at)region.dk, Telefon: 004573442253

06. september 2019

Løjt skole i Aabenraa søger tyske partnerklasser til museumsbesøg

Løjt skole vil gerne besøge Kunstmuseet Brundlund Slot, Nolde Museum, Cathrinesminde Teglværksmuseum samt Eiszeit-Haus Flensburg og søger dertil en partnerklasse fra Tyskland, de kan tage afsted sammen med. Datoer er endnu ikke fastlagt, men vil formentlig ligge i forår 2020: 

5. årgang - Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Museum

4. årgang - Cathrinesminde Teglværksmuseum og Eiszeit-Haus Flensburg

Ansvarlig for denne annonce: Angela Jensen fra Padborg, ajen(at)region.dk, Telefon: 004573442253

06. september 2019

Felsted skole søger tysk partnerklasse til besøg af Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Museum

Feldsted skole vil gerne besøge Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Museum og søger dertil en tysk partnerklasse de kan tage afsted sammen med på følgende datoer:

Feldsted skole                   Nolde         Brundlund

4. årgang: 18 elever        12-05-2020    13-05-2020

5. årgang: 19 elever        14-05-2020    15-05-2020

Ansvarlig for denne annonce: Angela Jensen fra Padborg, ajen(at)region.dk, Telefon: 004573442253

06. september 2019

Bolderslev skole søger partnerklasse til besøg af Ribe Kunstmuseum/Richard Haizmann Museum

Bolderslev Skole vil gerne besøge Ribe Kunstmuseum/Richard Haizmann Museum følgende datoer og søger dertil en partnerklasse fra Tyskland, de kan tage afsted sammen med: 

Bolderslev Skole                 Nibøl                  Ribe

6. klasse : 17 elever          16-03-2020       17-03-2020

4/5. klasse: 24 elever        18-03-2020       19-03-2020

* 1/2 klasse hvert sted og by

Ansvarlig for denne annonce: Angela Jensen fra Padborg, ajen(at)region.dk, Telefon: 004573442253

06. september 2019

Brændkjærskolen i Kolding søger tysk partnerskole

Tysklærer: Dorthe Lillian Gregersen

Klassetrin: 9. klasse, 21 elever, fordelt på 9 piger og 12 drenge

Ansvarlig for denne annonce: Angela Jensen fra Padborg, ajen(at)region.dk, Telefon: 004573442253

06. september 2019

Løgumkloster, Øster Højst, Bredebro søger tysk partnerklasse til teaterbesøg i Flensborg

Skole: Løgumkloster, Øster Højst, Bredebro, vil gerne i teateret i Flensburg den 16.12, og se Räuber Hotzenplotz sammen med en tysk skoleklasse.
Antal elever: 72 elever på 6. årgang.

Ansvarlig for denne annonce: Angela Jensen fra Padborg, ajen(at)region.dk, Telefon: 004573442253

06. september 2019

Odense Friskole søger tysk skole 8./9. klasse til gensidige besøg

Skole: Odense Friskole
Klassetrin: 9. klasse (9B)
Antal elever i klassen: 21
Antal år med tysk: 3 (start i 6. klasse, så de forstår kun meget lidt tysk. Men de fleste kan kommunikere på engelsk. Der er også en indfødt tysker i klassen).

Besøget er tænkt som:

  • Besøge tysk skole i det nordligste Tyskland, f.eks. Flensborg
  • Gerne et sted så 9B kan køre med tog fra Odense til den tyske skole, men bus er også muligt.
  • 1 dag med skolegang i tysk klasse, overnatning hos tyske elever (alternativt overnatning på skolen eller andet sted, og så spisning med tyske elever om aftenen)
  • Mulighed for at danske og tyske elever kan skrive sammen inden besøget.
  • Turen til tysk skole er 2019/20.
  • At den tyske skoles 8. eller 9. klasse kan genbesøge Odense Friskole
  • Kontakten mellem de to skoler evt. kan gøres permanent, så fremtidige klasser kan besøge hinanden (kan også være andet en 8. klassetrin)

Ansvarlig for denne annonce: Angela Jensen fra Padborg, ajen(at)region.dk, Telefon: 004573442253

07. november 2018

Søges: Skoler fra det danske mindretal til Sang uden grænser-projektet

Til det dansk-tyske projekt Sang uden grænser søger vi skoler fra det danske mindretal, der har lyst til i en afgrænset periode at sætte fokus på at synge danske og tyske sange, få besøg af musikpædagoger i skolen og mødes med en partnerskole fra det tyske mindretal. Formålet med projektet er at styrke børnenes sangglæde og sprog- og kulturforståelse. Aktiviteterne foregår i perioderne forår 2019, efterår 2019, forår 2020 samt efterår 2020.

Kontakt mig for flere informationer.

Ansvarlig for denne annonce: Annika Carstensen fra Padborg, anca(at)region.dk, Telefon: 004573442245

07. november 2018

Gesucht: Deutsche Kindergärten für das Singen ohne Grenzen Projekt

Für das Projekt "Singen ohne Grenzen" der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig suchen wir deutsche Kindergärten, die Lust haben, über einen Zeitraum von drei Monaten intensiv mit den Kindern auf Deutsch und Dänisch zu singen, Besuche von Musikpädagogen zu bekommen und sich mit einem dänischen Kindergarten auf der anderen Seite der Grenze zu treffen.

Das Ziel des Projektes ist es, die Singfreude der Kinder und ihr Sprach- und Kulturverständnis zu stärken.

Meldet Euch einfach für weitere Infos!

Ansvarlig for denne annonce: Annika Carstensen fra Padborg, anca(at)region.dk, Telefon: 004573442245

16. november 2017

Velkommen! Willkommen!

Velkommen i vores kontaktforum.

Her kan du som lærer og pædagog finde en partnerskole, hvis I gerne vil varetage et læringstilbud i fællesskab.

Eller du kan finde en partner til et nyt dansk-tysk projekt. Se herfor også siden støttemuligheder.

 

God fornøjelse og husk at holde en god tone!

 

 

Willkommen in unserem Kontaktforum.

Hier kannst du als Lehrer und Pädagoge eine Partnerschule finden, wenn du gerne ein Bildungsangebot gemeinschaftlich wahrnehmen möchtest.

Du kannst aber auch einen Partner für ein neues deutsch-dänisches Projekt finden.

Hierzu gibt es weitere Informationen auf der Seite Fördermöglichkeiten.

 

Viel Spaß und achtet bitte auf einen angemessenen Umgangston.

 

Ansvarlig for denne annonce: Kulturregion fra Padborg, kulturregion(at)region.dk, Telefon: +4574670501