Kulturakademi » Grænseland » Detalje
LAD OS SNAKKE OM NATIONALSOCIALISMEN!

Hvordan så livet ud i det dansk-tyske grænseland i nationalsocialismens tid?  Hvorfor var nationalsocialismen særlig attraktiv i Nordfrisland? Hvilken rolle spillede det danske og tyske mindretal i NS-tiden og derefter? Hvorfor er højreorienterede, nationalistiske strømninger mere og mere attraktive i dag?

I to workshops, der bygger op på hinanden, skal disse spørgsmål drøftes i Samtidens Hus på KZ-mindestedet i Husum-Schwesing. Udover det skal området af forhenværende udekommando i Husum-Schwesing udforskes, og der skal informeres om fangernes menneskeforagtende og livstruende levevilkår dér. 

I workshoppene får man vigtige informationer om Syd- og Nordslesvigs regionalhistorie  mellem 1933 og 1945, og man diskuterer de juridiske konsekvenser efter krigen.  I den sammenhæng drøftes også spørgsmålet, hvad denne fortid har med os at gøre og hvad der er vigtigt for os i dag i vores samliv. 

Gruppen består af 14 personer, en halvdel dansk en halvdel tysk. Enhver kan tale i sit modersmål  (en tolk eller andre deltagere oversætter)

Hvornår finder workshoppene sted?

Aldersgruppen mellem 16 og 21 år
J 1) lørdag d. 14. september 2019, fra kl. 10 til kl. 17
J 2) søndag d. 15. september 2019, fra kl. 10 til  kl. 17

De voksnes aldersgruppe
E 1) lørdag d. 28. september 2019, fra kl. 10 til kl. 17
E 2) søndag d. 29. september 2019, fra kl. 10 til  kl. 17

Leder:

Jürgen Hansen er opvokset i Danmark og har hele sit liv boet i Tyskland. Han er cand.mag. i fagene historie, fransk og dansk og underviste på Theodor-Storm-Schule i Husum. Han har et nært forhold til mindesmærket i Husum-Schwesing, idet han i firserne var medlem i en arbejdsgruppe, der gjorde en stor indsats for at få mindesmærket realiseret. 

Pris:  deltagelsen er gratis

Mad og drikkevarer er gratis

Tilmelding:

Formløs til d. 16.08.2019 på telefonnummer 0049 (0)4841 8973-104 eller pr. mail til carolin.vogt(at)nordfriesland.de

Workshoppene finder sted:

KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing
Haus der Gegenwart 
Engelsburg 10 
25813 Schwesing

Et fyrtårnsprojekt af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig


KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing

Engelsburg 10
25813 Schwesing

t 0049 4841 89730

e kulturamt(at)nordfriesland.de
w www.kz-gedenkstaette-husum-schwesing.de

kontaktformular
Ingen formular at vise